CHINESE

Faculty

About Us > Faculty

Teaching Institutions

Professors and Associate Professors

Name Title Major Research Dirction PHD supervisor & Master's supervisor
Shan Bo Professor Journalism Comparison of Chinese and Western news PHD supervisor,Master's supervisor
Qiang Yuexin Professor Journalism, Communication Journalism Service, Media Management PHD supervisor, Master's supervisor
Xia Qiong Professor Journalism Journalism Service PHD supervisor, Master's supervisor
Ran Hua Professor Communication Communication Theory PHD supervisor, Master's supervisor
Lv Shangbin Professor Communication Research on media development PHD supervisor, Master's supervisor
Liu Liqun Professor Communication Digital Media, Development of New Media PHD supervisor, Master's supervisor
Cheng Ming Professor Communication Advertising Communication PHD supervisor, Master's supervisor
Yao Xi Professor Communication Advertising Communication PHD supervisor, Master's supervisor
Liu Jianming Professor Communication Radio & TV Broadcasting PHD supervisor, Master's supervisor
Zhang Zhuo Professor Communication Radio & TV Broadcasting PHD supervisor, Master's supervisor
Zhou Maojun Professor Communication Advertising Communication PHD supervisor, Master's supervisor
Xu Kaibin Professor Communication Communication Theory PHD supervisor, Master's supervisor
Zhou Guangming Professor Journalism History of Journalism Development PHD supervisor, Master's supervisor
Chen Gang Professor Journalism Journalism Service PHD supervisor, Master's supervisor
Ji Li Professor Communication Communication Theory PHD supervisor, Master's supervisor
Fu Caiwu Professor Communication Communication Media Culture PHD supervisor, Master's supervisor
Chen Bo Professor Communication Communication Media Culture PHD supervisor, Master's supervisor
Liu Na Professor Communication Radio & TV Broadcasting PHD supervisor, Master's supervisor
Liu Youzhi Professor Communication Media Management Master's supervisor
Xie Huwei Professor Communication & Journalism Network Communication Master's supervisor
Hong Jiewen Professor Communication Network Communication Master's supervisor
Xiao Jun Professor Communication Network Communication Master's supervisor
Liu Jinbo Professor Communication Advertisement Communication; Communication Theory Master's supervisor
Ye Xiaohua Associate Professor Journalism Journalism Service Master's supervisor
Peng Ce Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Li Xiaoman Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Si Jingxin Associate Professor Journalism Journalism Service Master's supervisor
Yang Man Associate Professor Communication Network Communication Master's supervisor
Wang Songmao Associate Professor Communication Media Management Master's supervisor
Zhou Liling Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Lin Jie Associate Professor Journalism History of Journalism Master's supervisor
Xu Tongqian Associate Professor Communication Media Management Master's supervisor
Wang Qiong Associate Professor Communication Radio & TV Broadcasting Master's supervisor
Liao Bingyi Associate Professor Communication Advertising Communication Master's supervisor
Wang Chaoyang Associate Professor Communication Network Communication Master's supervisor
Wu Shiwen Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor
Peng Leiting Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor
Chen Geng Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor
Cai Wujin Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor
Xiao Bo Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor
Han Han Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor
Wen Fang Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor
Wang Min Associate Professor Communication Journalism Theory Master's supervisor
Zhang Xuelin Associate Professor Communication Network Communication Master's supervisor
Guan Tianru Associate Professor Communication Communication Theory Master's supervisor

Lecturers

Hou Xiaoyan Liu Jihua Xu Guang Peng Biao
Liu Yiqin Wang Ye Yu Xiaoli Zhang Liyin
Chen Ming      

Adjunct Professors


Wang Chen
Xu Guangchun Yin Hanning Feng Bing
Huang Yanglue Jiang Zuosu Wu Yumin Fang Xiaohong
Liu Jiuzhou Fan Jingyi Fan Yijin Yang Xingfeng
Wang Maoliang Hu Xiaohan Zhao Tieqi Ouyan Changling
Bi Zhilun Feng Cheng Xue Xiaofeng Wu Haimin
Lv Zhiyou Liao Hong Wang Lanzhu Wang Xuming
Li Hui Xu Bu Zhu Tong Zhang Dongming
Su Dong Xie Guoming Liang Xiangbin Zou Xianqi
Cai Huadong Cao Huanrong Lu Xiaohua  

Guest Professors

Li Jinquan Hong Junhao Li Shaonan Pan Yili
Zhu Jianhua Armand Mattelart Liang Jida John Storey
Dan Schiller Zhao Xinshu Zhao Yuezhi Lin Wengang
Li Dajiu Fangli Bangqin Liu Changle Ruan Cishan
Guijingzhaohong Zhao Yali    

Management  Institution

Party and Administration Office

Post Name Office Location Tel
Director Ding Xueqin Room 205 (027)68754673
Vice Director Zheng Zhongyuan Room 205 (027)68754207
Secretary Hu Peng Room 205 (027)68752111
Accountant Dong Yi Room 204 (027)68753525
Admin Assistant Liu Jinghui Room 205 (027)68754673

Undergraduate Office


Post
Name Office Location Tel
Director Liu Siwei Room 104 (027)68752685
Vice Director Yang Li Room 105 (027)68754209
Student Adviser Li Feng Room 104 (027)68752685
Student Adviser Hu Jingwen Room 104 (027)68752685
Teaching Secretary Gan Wen Room 105 (027)68754209

Postgraduate Office


Post
Name Office Location Tel
Director Shuai Xiaoqin Room 307 (027)68752684
Vice Director Cheng Panpan Room 307 (027)68752684
Student Adviser Yang Di Room 307 (027)68752684

Educational Development and Training Office


Post
Name Office Location Tel
Director Zhu Zhen Room 302 (027)68752098
Secretary Lang Yanyan Room 302 (027)68752098

Supporting Institution

Experimental Teaching Demonstration Center


Post
Name Office Location Tel
Director He Shuang Room 231 (027)68754339
Multimedia Labs He Minggui Room 236
Photography Labs Dai Shujin Room 207
Television Editorial Office Zhuang Jian Room 112

Sub-Library


Post
Name Office Location Tel
Librarian Yu Ping Room F102 (027)68754196